נושא: חרקים   פרק לדוגמא - 2- מיהו חרק:מבנה גוף החרק