סלעים

זהו נושא המתאים לתחילת שנת הלימודים, בטרם מתרחשת הנביטה וההתעוררות בטבע.
התלמיד יכיר סוגי סלעים נפוצים בסביבה הקרובה, את התכונות המאחדות כל סוג כמובחן מאחרים ואת הדרך בה נוצר.
הנושא מזמן ניסויים וידע בגיאולוגיה למתחילים.

פרקי הנושא

 • 1- מהי תכונה מזהה
 • 9- האבן והאדם הקדמון
 • 2- התכונות של סלע הבזלת
 • 10- שימוש באבן בהווה
 • 3 - כיצד נוצר סלע בזלת
 • 11- הגביש
 • 4- התכונות של סלע גיר
 • 12-אבני חן
 • 5- כיצד נוצר סלע הגיר
 • 13- ירושלים עיר האבן
 • 6- מאובנים באבני גיר
 • 14- המגנט-אבן שואבת
 • 7- אבחנה בין בזלת לגיר על פי התכונות
 • 15- סיכום
 • 8- התכונות של סלע הצור >>>> פרק לדוגמא
 • 16- תהליך בליית הסלע ויצירת הקרקע