פרחים

זהו נושא המתאים כמובן לחורף עד האביב כשהפרחים בשיאם .             
נתחיל בהכרות עם הפרח בהקשר להיותו חלק מצמח וממחזור חייו.
נמשיך עם הכרת חלקי הפרח, צורות ומיני פרחים.
הפרח מלבד היותו יפה לעין
מהווה חלק חשוב בנוף ובתרבות הארץ.


פרקי הנושא

 • 1- פרח הוא חלק מצמח
 • 7- כלנית
 • 2- חלקי הפרח
 • 8- צבעוני ההרים
 • 3- צורות פרחים
 • 9- סביון,חרצית ומשפחת המורכבים
 • 4- פרח-שלב בחיי הצמח
 • 10- אירוס הגלבוע צמח אנדמי
 • 5- רקפת
 • 11- סיכום >>>> פרק לדוגמא
 • 6- נרקיס