ייחודה של תוכנית המרחב הוא בדגשים על פיהם עוצבה דרך הלימוד.
דגשים המעודדים התפתחות קוגניטיבית ורגשית.


הדגשים בתוכנית הלימוד של מרחב א'-ג' הם:

אמת מדעית בדרך ידידותית -      
  מותאמת לכישורי הלומד השונים.                                             
                                              למידה עצמאית, יצירתית ומוחשית                      חופשיות תנועתית


פיתוח יכולת בחירה ואחריות אישית