גלריה     מרכז מדע

<DIV class=O dir=rtl rtl; TEXT-ALIGN: right; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1 v:shape=_x0000_s1026><SPAN black; FONT-FAMILY: mso-bidi-font-family: mso-hansi-font-family: Arial; mso-color-index: 3><B>העצמת תלמידים ולמידת עמיתים:<br/></B></SPAN><SPAN black; FONT-FAMILY: mso-bidi-font-family: mso-hansi-font-family: Arial; mso-color-index: 3><B>ענבר לוי - אחראי מרכז מדע מכתה ב, עוזר בבצוע דף ניסויים לאוראל מכתה א.</B></SPAN><SPAN dir=ltr black; mso-bidi-font-family: mso-hansi-font-family: Arial; mso-color-index: 3><B><br/></B></SPAN></DIV>
העצמת תלמידים ולמידת עמיתים:
ענבר לוי - אחראי מרכז מדע מכתה ב, עוזר בבצוע דף ניסויים לאוראל מכתה א.

    <DIV class=O dir=rtl rtl; TEXT-ALIGN: right; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1 v:shape=_x0000_s1026><SPAN black; FONT-FAMILY: mso-bidi-font-family: mso-hansi-font-family: Arial; mso-color-index: 3><B>העצמת תלמידים ולמידת עמיתים:<br/></B></SPAN><SPAN black; FONT-FAMILY: mso-bidi-font-family: mso-hansi-font-family: Arial; mso-color-index: 3><B>ענבר לוי - אחראי מרכז מדע מכתה ב, עוזר בבצוע דף ניסויים לאוראל מכתה א.</B></SPAN><SPAN dir=ltr black; mso-bidi-font-family: mso-hansi-font-family: Arial; mso-color-index: 3><B><br/></B></SPAN></DIV>
    מרכז מדע,נושא כותנה, התנסות בטווית סיבים לחוט
    תצפית: כיצד נראים גבישים שונים בהגדלה
    הניסוי: האם ניתן לרסק עץ