אודות התוכנית

מרחב א'-ג'

מרחב הוא תוכנית לימוד לשנים הראשונות בבית הספר היסודי. התוכנית פותחה סביב חמישה נושאי לימוד, המבוססים על הסטנדרטים של תכנית הליבה במדעים, שפרסם משרד החינוך.

ייחודה של תוכנית המרחב הוא בדגשים על דרך הלמידה ...


המשך לקרוא..


נושאי הלימוד נבחרו כיוון שהם מהמוחשיים והזמינים ביותר לעולמו של הלומד הצעיר ובכך מאפשרים ניסויים ופעילויות רבות.
חמשת נושאי הלימוד רשומים למטה.
כדי להתרשם מכל נושא, לחץ על האיור שלו.